Over mij

Marian2

Ik weet nog goed hoe opgetogen ik was toen ik besloot om me in te gaan zetten om hoogsensitieve mensen te helpen en te bemoedigen, hun plek in de wereld in te nemen. Wat ik wil, is liefde delen. Liefde geven en ontvangen en zo samen met anderen een wereld vol liefde en tederheid scheppen. Sensitieve pioniers willen dat, ze hebben dat verlangen heel sterk. Als wij allemaal onze angst, schroom, gebrek aan zelfvertrouwen, ons getwijfel aan onszelf, ons schuldgevoel en onze schaamte dat we niet aan de algemene norm beantwoorden, afleggen, en vrijuit onze eigen weg durven gaan en onze creativiteit helemaal laten stromen, zal er in de hele wereld een bewustzijnssprong plaatsvinden. De gedachte daar aan maakt me enorm blij.

Ik heb inmiddels heel wat mensen geholpen om hun eigen koers uit te zetten. Ze kwamen vaak binnen met een probleem. Later bleek dat dan niet het echte probleem te zijn. Het probleem was dat ze er niet voor uit durfden te komen wie ze waren. Mijn motto is: Succesvol zijn is positief durven afwijken. Durven zijn wie je bent. Anders durven zijn. Dat is heel spannend, want dan kun je je niet meer verschuilen. Of het nu gaat om privé of werk, het is steeds een coming out als sensitief persoon. Ook bij mij is dat nog steeds zo. Als ik weer een nieuwe weg in sla, kom ik van alles tegen wat me belemmert. Weerstanden: angst om kwetsbaar te zijn, angst om fouten te maken, schaamte dat ik niet kan zijn zoals anderen.

Dat is niet vreemd, want van oorsprong zijn wij kuddedieren. Voor onze voorouders betekende afwijken van de groep uitgestoten worden en een eenzame dood sterven. Het was van levensbelang om als groep bij elkaar te blijven, het leek de enige manier om te overleven. Die angst om uitgestoten te worden, zit nog steeds in ons reptielenbrein. Toch waren er ook toen al mensen die een sterke innerlijke drang hadden om vernieuwing teweeg te brengen. Juist door de strijd aan te gaan met hun eigen weerstanden en die van anderen, werden ze zo sterk dat ze uiteindelijk de groep een stap vooruit brachten. Door het idee los te laten dat ze zich aan moesten passen op straffe van uitstoting, door het lef te hebben, dat risico aan te gaan, werden ze echte pioniers.

De laatste jaren kom ik steeds meer sensitieve pioniers tegen. Ze weten dat ze een belangrijke opdracht hebben in de wereld en ze weten dat ze elkaar nodig hebben om die opdracht uit te voeren. We zijn als mensen van elkaar afhankelijk, alleen bereiken we heel weinig. Wat we als pioniers dus zullen moeten doen, is ons verbinden met mensen die op dezelfde golflengte zitten, zodat we als het ware een nieuwe kudde vinden waarin we ons veilig voelen.

Ik heb me lang heel eenzaam gevoeld als hoogsensitieve vrouw. Ik kende aanvankelijk het woord nog niet eens. Toen ik voor het eerst in de Findhorn Community in Schotland kwam, om de facilitators opleiding voor het Transformatiespel te doen, ging er een wereld voor me open. Er bleek een manier van leven te bestaan waar ik me als een vis in het water voelde en waar ik me aan alle kanten ondersteund voelde in wat ik het diepst van binnen wilde.

Toen ik naar huis ging, heb ik een jaar lang heimwee gehad. Ik had geroken aan iets wat me enorm blij maakte, maar ik kon er nog niets mee. Ik wist alleen: ik wil er weer heen. Een jaar later ben ik opnieuw gegaan. Toen ik daarna weer naar Nederland vertrok, wist ik: nu kan ik het zelf! Nu ben ik in staat, overal waar ik ben, stukjes Findhorn te creëren. En dat is wat ik doe, zowel in mijn privé omgeving als in mijn werk, en het maakt me ongelooflijk blij. En sinds die tijd voel ik me zelden meer alleen. Ik ontmoet veel mensen die blij zijn met wat ik te geven heb en ik ontvang er heel veel voor terug. Ik voel dat ik deel uit maak van een wereldwijd netwerk van sensitieve pioniers die willen leven en werken vanuit hun hart. Ik wens jou dat ook toe en help je graag om je belemmeringen te overwinnen zodat je ook de weg van je hart in durft te slaan, steeds opnieuw.