Transformatiespel

Het Transformatiespel is een lichtvoetig, krachtig en diepgaand middel om je eigen levensspel onder de loep te nemen en stappen te zetten tot verandering. Het ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel, met speelbord, pionnen, kaartjes en dobbelsteen. Het gaat echter niet om een spelletje of tijdverdrijf. Het spelen van het Transformatiespel kan een bewuste stap zijn in een diepgaand veranderingsproces. In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dat een vraag waar iemand helderheid over wil krijgen. Maar het kan ook gaan over het zetten van bepaalde stappen of het bereiken van een gewenste situatie. In het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en er wordt aandacht besteed aan een zo helder mogelijke formulering. Hoe helderder de vraagstelling, hoe helderder de antwoorden die het spel geeft.

Voorbeelden van speldoelen:

Ik sta op een kruispunt van wegen en zoek de juiste richting.
Ik wil meer contact met mijn intuïtie.
Ik wil meer helderheid over mijn financiële situatie.
Ik wil weten hoe ik met mijn gevoel van machteloosheid kan omgaan.
Hoe los ik het conflict met mijn collega op?
Ik wil contact krijgen met het plezier en de wijsheid van het ouder worden.

Een Transformatiespel kan gespeeld worden met één t/m zes personen. De tijdsduur kan verschillen; vaak wordt per persoon een dagdeel gerekend. Dus met één persoon één dagdeel, twee personen twee dagdelen, enz. Je kunt je op een lijst van belangstellenden laten plaatsen. Bij voldoende spelers wordt er een groep gevormd. Je kunt ook zelf een groep vormen en mij voor de begeleiding uitnodigen. Heb je belangstelling, vraag dan een uitgebreide folder aan.