Empowerment

Empowerment betekent in het Nederlands letterlijk: bekrachtiging. Je zou ook kunnen zeggen: bemoediging. Ik ga van het standpunt uit dat ieder mens in principe heel is en helemaal goed zoals zij of hij is. Vanuit deze heelheid kunnen we samen kijken waar je ten diepste naar verlangt en wat je verhindert, je verlangen te realiseren.

Ik bekrachtig je heelheid en houd in het oog dat belemmeringen of klachten altijd de schaduwzijde zijn van een talent dat om ontplooiing of een verlangen dat om vervulling vraagt. Verder hanteer ik het uitgangspunt dat datgene waar je energie insteekt, groeit. Steek je energie in je rijkdom, dan groeit je rijkdom; steek je energie in je klachten, dan groeien je klachten. De kunst is, je schaamte los te laten, klachten en belemmeringen te begroeten en er licht op te werpen, zodat je kunt zien waar de uitweg begint.