Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

Een begeleidingstraject gaat verder en dieper dan losse coachingssessies. In een kennismakingsgesprek onderzoeken we samen je verlangens en behoeften. Op basis daarvan maak ik een offerte met een programma op dat jouw persoonlijke leerwensen weerspiegelt. Het bestaat doorgaans uit vijf of zes sessies. Deze sessies duren anderhalf uur, waarin het centrale gedeelte bestaat uit een begeleide meditatie die aansluit bij het thema waar jij op dat moment mee bezig bent. Je krijgt die meditatie mee als mp3 bestand, zodat je er thuis ook mee kunt werken. Een centraal onderdeel van het traject is het Transformatiespel. Dat kun je naar keuze alleen spelen, met een of twee bekenden of met een of twee mensen die op mijn wachtlijst staan.

Leertraject De Sensitieve Pionier

De laatste tijd krijg ik allerlei mensen in mijn praktijk die voelen dat ze in hun werkkring een bepaalde - vaak spirituele -  oproep hebben om vernieuwing te brengen. Ze denken buiten de bestaande kaders en voelen schroom om daar voor te gaan staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als: Kun je gemeentelijk beleid maken vanuit je hart? Kun je vanuit je hart met elkaar omgaan in de advocatuur? Kun je ondernemer zijn vanuit je hart en toch een behoorlijke boterham verdienen? De eigenlijke vraag is natuurlijk niet of het kan, maar of je het durft. Om die durf te ontwikkelen heb ik een leertraject ontwikkeld dat ik voor iedere deelnemer persoonlijk invul en inkleur. Het leertraject omvat:

  • Vier tot zes sessies van 1,5 uur over jouw persoonlijke thema's. De kern van deze sessies is een begeleide meditatie. 
  • De meditaties krijg je op mp3 toegestuurd, zodat je ze thuis af kunt spelen.
  • Voorbereidingsmateriaal met theorie en oefeningen voor elke sessie, toegesneden op jouw persoonlijke situatie en proces.
  • Met het voorbereidingsmateriaal voor elke sessie bouw je een persoonlijk handboek op waar je ook na afloop van het traject op terug kunt vallen.
  • Een gesigneerd boek van mij naar keuze.

Heb je belangstelling voor een traject, mail me dan op info@desensitievepionier.nl.